எங்கள் கிராமத்து கலெக்டர் – வெ. இறையன்பு

வெ. இறையன்பு அவரது மனைவியுடன்