பேட்டி

50 சென்ட்… மாதம் 30 ஆயிரம்…

பட்டதாரி இளைஞர்களின் பலே விவசாயம்..!
த. ஜெயகுமார்,படங்கள்: பீரகா வெங்கடேஷ்
இயற்கை விவசாயத்தில் பட்டதாரி இளைஞர்கள்…

கூட்டுப் பண்ணையில் கீரைகள்…

விரைவில் இயற்கை விவசாயச் சந்தை…

விவசாயிகளின் பிள்ளைகளே விவசாயத்தை மறந்து அல்லது துறை மாற நினைத்து… பன்னாட்டு நிறுவனங்களை நோக்கி படையெடுத்திருக்கும் நவீன யுகம் இது! இதற்கு நடுவே, விவசாயமே தெரியாத சிலர்… பன்னாட்டு நிறுவன வேலைகளை உதறிவிட்டு, விவசாயத்தைக் கையிலெடுக்கிறார்கள் என்றால்… ஆச்சர்யம்தானே!
Continue reading…

தமிழக தலைவர்களின் மறுமுகங்கள் அம்பலம் — தமிழருவி மணியன் ஆவேசம்

நண்பர்களே, உங்களின் ஓரிரு மணித்துளிகளை நல்லவண்ணம் செலவழிக்க வேண்டும் என்றால் இதனை கேளுங்கள்.


Continue reading…

தமிழகத் தலைவர்களை இனியும் நம்பாதீர்கள் — தமிழருவி மணியன் ஆவேசம்

எனது அரசியல் ஆசான் தமிழருவி அய்யா அவர்களின் வேண்டுகோள், விருப்பம்… உலகம் முழுவதும் பரவியுள்ள ஈழ தமிழர்களின் பார்வைக்கு….

TAMILARUVI MANIAN INTERVIEW TO KUMUDAM.COM ON UN REPORT ABOUT TAMIL GENOCIDE IN SRI LANKA

PART 1:

PART 2: