திறவுகோல்

திறவுகோல் – செல்வம், மகிழ்ச்சி, வளமான வாழ்வு இவற்றினுடைய திறவுகோல் என்ன என்பதுதான் புரியாத புதிர்!!

அனைவருடைய வாழ்க்கையும் அந்த திறவுகோலை நோக்கி பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறது