பசும்பொன் முத்துராமலிங்க தேவர் எத்தனை பேரை வெட்டியுள்ளார்? மெய் சிலிர்க்கும் பேச்சு

தோழர் தா பாண்டியன் அவர்களின் மெய்சிலிர்க்கும் பேச்சு