ஊராட்சி

ஊராட்சி – சமீபத்தில் 9 மாவட்டங்களில் தமிழகத்தில் நடந்த ஊராட்சி மன்ற தேர்தலில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து, அவர்கள் அவர்களுக்கு இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் தரப்பட்டிருக்கின்றன உரிமைகளை அறிந்து முழுமையாக அவற்றைப் பயன்படுத்தி தங்கள் தங்கள் ஊராட்சியை நல்ல முறையில் நிர்வகிக்க வேண்டும்.