அர்த்தமுள்ள இந்து மதம்

கவிஞர் கண்ணதாசனின் அர்த்தமுள்ள இந்துமதம் 10 பாகங்களும் அடங்கிய முழுமையான தொகுப்பு.

நா தழும்ப நாட்டியம் பேசிவிட்டு கவிஞர் கண்ணதாசன் அமரகாவியம் அர்த்தமுள்ள இந்து மதம் ஒவ்வொரு வீட்டினுடைய புத்தக அலமாரியில் இருக்கவேண்டிய படிக்கவேண்டிய ஒரு புத்தகம்.