ஆரோக்கியமான சமூக மாற்றத்தை நோக்கி...

Voter bank politics

இந்து சமய அறநிலையத் துறை அமைச்சர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், “முதலமைச்சர் வழிகாட்டுதலின்படி திருக்கோயில்களின் பாதுகாப்புக்கென 10,000 பாதுகாப்புப் பணியாளர்கள் நியமனம் செய்யப்படுவார்கள்.
அவர்களுக்கு தேவையான பயிற்சிகள் வழங்கப்படும்.

Calculation behind this is 10,000*4 = 40,000 votes