சுவாமி விவேகானந்தர்

வினவும், சவுகுக்கும், நாம் அனைவரும் செய்ய வேண்டியது என்ன?

வினவும், சவுகுக்கும் உண்மையுலேயே இந்த சமுகத்தில் அரசியல் மாற்றம் வேண்டும் என்று விரும்புகிறதா?

இந்த கேள்வி வரக் காரணம்,  அவர்களின் பதிவுகளும், செயல் திட்டங்களும் தான் நண்பர்களே,

அவர்களின் சமிபத்திய பதிவுகள்

இந்தியக் கடற்படையே, தமிழகத்தை விட்டு வெளியேறு

ஜெயக்குமார்: இந்திய ஆசியோடு சிங்களக் கடற்படையின் நரபலி!

Continue reading…

விவேகானந்தரின் கருத்துக்கள் உங்கள் சிந்தனைக்கு

இன்று விவேகானந்தரின் பிறந்த நாள்….தேசிய இளைஞர் எழுச்சி நாள்…நல் வாழ்த்துக்கள் நண்பர்களே!!! அவரின் கருத்துக்கள் உங்கள் சிந்தனைக்கு…. Continue reading…