அரசியல்

Voter bank politics

இந்து சமய அறநிலையத் துறை அமைச்சர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், “முதலமைச்சர் வழிகாட்டுதலின்படி திருக்கோயில்களின் பாதுகாப்புக்கென 10,000 பாதுகாப்புப் பணியாளர்கள் நியமனம் செய்யப்படுவார்கள்.
அவர்களுக்கு தேவையான பயிற்சிகள் வழங்கப்படும்.

Calculation behind this is 10,000*4 = 40,000 votes

Fact Check – False Viral Message Claims JNU, Jamia Offer ‘Free’ Hostel Accommodation to J&K Muslim Students

Truth is different,

The viral message is therefore false on all accounts.

1. The picture shared is the J&K Hostel in Jamia Millia Islamia, not JNU.

2. Both colleges do not provide free hostel accommodation to Muslim students from J&K. Admission is granted irrespective of state or religion.

More details are here