சவுக்கு

என்ன செய்ய வேண்டும் ? – சவுக்கு

நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்ற சவுக்கின் கருத்துக்களை நூறு சதவிதம் நாம் வழி மொழிகிறேன்.

Source: http://savukku.net/home/715-2011-04-12-09-57-37.html

வாசகர்கள் பல்வேறு பேர், பின்னூட்டங்களிலும், நேரிலும், தொலைபேசியிலும், யாருக்கு வாக்களிப்பது, என்ன செய்ய வேண்டும் என்று தொடர்ந்து கேள்விகளை எழுப்பிய வண்ணம் உள்ளனர்.

Continue reading…

வினவும், சவுகுக்கும், நாம் அனைவரும் செய்ய வேண்டியது என்ன?

வினவும், சவுகுக்கும் உண்மையுலேயே இந்த சமுகத்தில் அரசியல் மாற்றம் வேண்டும் என்று விரும்புகிறதா?

இந்த கேள்வி வரக் காரணம்,  அவர்களின் பதிவுகளும், செயல் திட்டங்களும் தான் நண்பர்களே,

அவர்களின் சமிபத்திய பதிவுகள்

இந்தியக் கடற்படையே, தமிழகத்தை விட்டு வெளியேறு

ஜெயக்குமார்: இந்திய ஆசியோடு சிங்களக் கடற்படையின் நரபலி!

Continue reading…